logo del Cerca Salut Barcelona

Cerca Salut Barcelona

 
Menú

Què és Cerca Salut Barcelona

Benvingudes i benvinguts a Cerca Salut Barcelona, una eina on podreu trobar activitats i recursos per millorar la salut, el benestar i les cures de la ciutadania.

Què és Cerca Salut?

És una eina on es poden trobar activitats i recursos per millorar la salut, el benestar i les cures de les persones. És una eina coŀlaborativa, que construïm entre organitzacions de la ciutat; tothom contribueix a compartir les activitats i recursos que desenvolupa.

Què és un actiu?

  • És una activitat o un recurs que contribueix al benestar, la salut i la cura de les persones. És un recurs complementari a les activitats assistencials ordinàries i de tipus individual o grupal del sistema de salut i serveis socials (atenció primària i especialitzada) i educació.
  • Absència d'ànim de lucre de l'activitat o el servei. Si té un cost per la persona usuària, aquest és per cobrir les despeses necessàries de l'activitat.
  • L'accés a l'actiu pot ser directe o a través de la prescripció/derivació d'un/a professional del sistema sanitari, social o comunitari. No existeixen més restriccions que les pròpies de l'activitat que es desenvolupa.
  • L'actiu s'orienta a les competències i habilitats bàsiques per al benestar, la salut i les cures de les persones. No s'inclou l'activitat formativa reglada o curricular.

Com funciona?

És una pàgina web on trobareu un mapa on es mostren els punts on s'ubiquen els actius (ampliant el zoom podeu accedir directament a veure què és cada punt).

També té un cercador on podeu buscar allò que us interessa mitjançant una paraula clau, un tema, una franja d'edat, un barri o districte o una característica de la població a qui s'adreça. A més, a través de la cerca avançada podeu buscar els recursos de forma més específica creuant diferents ítems de classificació com districte, barri, temàtica, modalitats, edat, població específica, etc.

Cerca Salut també disposa d'una eina de traducció simultània que permet la traducció del contingut de la plataforma a qualsevol idioma.

Qui hi participa?

Cerca Salut el construeixen conjuntament serveis públics, organismes i entitats associatives de Barcelona. Cada organització posa a disposició de la ciutadania totes les activitats que realitza que tenen a veure amb el benestar, la salut i la cura de les persones.

Amb la col·laboració

a
a

Promou

a