logo del Cerca Salut Barcelona

Cerca Salut Barcelona

 
Menú

Formulari d'alta

Omplint aquest formulari us donareu d’alta com a usuaris/usuàries de Cerca Salut Barcelona i un cop completat el procés de registre podreu donar d’alta i modificar els actius de la vostra organització o entitat.
Un cop omplert i enviat el formulari, rebreu un correu amb les instruccions per crear l’usuari i la contrasenya que us permetrà l’accés a Cerca Salut.

els camps marcats amb * són obligatoris

Adreça
Contacte de l’organització
Persona de contacte
Informació sobre protecció de dades

D’acord amb l’RGPD, a continuació us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals. També podreu trobar tota la informació del tractament 0547-Gestió de la contractació administrativa a tercers al següent enllaç.

Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona. Pl. Sant Jaume, 1. 08002-Barcelona.

Delegat de Protecció de Dades: Contactar al següent enllaç. Av. Diagonal, 220 planta 4a. 08018-Barcelona

Finalitat del tractament: Publicar aquesta informació a la PSCP (perfil licitador)

Legitimació: Compliment contractual

Drets de les persones: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades , mitjançant el següent enllaç.

Si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, C/ Rosselló, 214, 08008 Barcelona.

Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

Acceptació de principis de Cerca Salut

Les entitats i organitzacions que participen en el Mapa d’Actius es comprometen a que els actius que formen part del Mapa compleixin els criteris següents:

 • El respecte als drets humans recollits a la Carta Internacional dels Drets Humans, proclamada per les Nacions Unides, així com les convencions internacionals que els desenvolupen.
 • Els criteris ètics:
  • Principi d’autonomia: garantint que les persones tenen les condicions per actuar de forma autònoma.
  • Principi de beneficència: obligació d’actuar en benefici dels altres, promovent els seus legítims interessos i evitant perjudicis.
  • Principi de no maleficència: abstenir-se intencionadament de realitzar accions que puguin causar danys o perjudicar a d’altri.
  • Principi de justícia: tracte adequat a les necessitats, equitat.
 • Es tracta d’una activitat o un recurs que contribueix al benestar, la salut i la cura de les persones. És un recurs complementari a les activitats assistencials ordinàries i de tipus individual o grupal del sistema de salut i serveis socials (atenció primària i especialitzada) i educació.
 • L’absència d’ànim de lucre l’activitat o el servei. Si té un cost per la persona usuària, aquest és per cobrir les despeses necessàries de l’activitat.
 • L’accés a l'actiu pot ser directe o a través de la prescripció/derivació d’un/a professional del sistema sanitari, social o comunitari. No existeixen més restriccions que les pròpies de l’activitat que es desenvolupa.
 • L’actiu s’orienta a les competències i habilitats bàsiques per al benestar, la salut i les cures de les persones. No s’inclou l’activitat formativa reglada o curricular.

Quan registreu un actiu en aquest mapa sortirà també publicat al cercador d'actius de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

Amb la col·laboració

a
a

Promou

a